• Polski (PL)
 • English (UK)

POLITYKA PRYWATNOŚCI WARUNKI

 1. Produkty i usługi

 • Usługi firmy YEKETAZ Corporation obejmują, lecz nie są ograniczone do tworzenia stron internetowych, hostingu, domeny, e-biznesu, projektowania graficznego, SEO, płatności za kliknięcie, aplikacji mobilnej oraz innych usług marketingu internetowego. YEKETAZ Corporation tworzy i sprzedaje również oprogramowanie do zarządzania stroną internetową.

 • Niniejszy dokument stanowi ogólny przegląd produktów i usług objętych Warunkami Sprzedaży firmy YEKETAZ Corporation. Każda usługa i produkt mogą mieć osobną umowę. W razie jakichkolwiek pytań można odwołać się do umowy lub skonsultować się ze sprzedawcą bądź kierownikiem projektu.

 1. Regulamin

 • Konieczne jest uważne przeczytanie przez klienta niniejszych Warunków Sprzedaży. Warunki Sprzedaży ograniczone są do tych, zawartych w niniejszym oświadczeniu. Jeżeli klient przedstawi w formularzach jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne Warunki, zostanie to uznane za adaptację oryginalnego materiału, a klient otrzyma powiadomienie o sprzeciwie i/lub odrzuceniu.

 • Jeśli klient zaakceptuje dostarczanie jakichkolwiek usług i produktów zgłaszanych na fakturach firmy YEKETAZ bądź jakichkolwiek innych kuponach lub dokumentacjach, tym samym akceptuje on niniejsze Warunki i jest związany umową sprzedaży, chyba że YEKETAZ Corporation i wspomniany wcześniej klient wyrazili zgodę oraz podpisali oddzielny dokument stanowiący inaczej.

 • Ważne informacje dotyczące niniejszych warunków sprzedaży

 • Umowa wiążąca pomiędzy klientem a firmą YEKETAZ Corporation realizowana jest za pośrednictwem niniejszych Warunków Sprzedaży. Podczas dokonywania zakupów oraz składania zamówienia na jakiejkolwiek stronie internetowej należącej do YEKETAZ, klient akceptuje niniejsze Warunki Sprzedaży.

 • YEKETAZ Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia. Warunki Sprzedaży opublikowane na stronie internetowej YEKETAZ Corporation w momencie, gdy klient składa zamówienie lub dokonuje w nim pierwszych zmian, są Warunkami, które będą obowiązywały dla danego zamówienia.

 • Niniejsze Warunki Sprzedaży stanowią pełne porozumienie pomiędzy klientem a firmą YEKETAZ Corporation, odnoszące się do Warunków Sprzedaży produktów i usług na stronie internetowej. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie rejestrów elektronicznych, które można uzyskać za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mailowej połączonej z I

 • Klienci indywidualni mogą również zdecydować się na wycofanie swojej uprzedniej zgody na otrzymywanie elektronicznych rejestrów lub zdecydować się na otrzymywanie ich drogą nieelektroniczną, kontaktując się z YEKETAZ Corporation pod adresem:

Ul. Szpitalna 7/2

31-024 Kraków

Polska

+48 535 531 864

+48 730 358 209

 • Klient może złożyć zamówienie wyłącznie do celów administracyjnych. Dodatkowe lub zmienione warunki zawarte w takim zamówieniu zostaną uznane za nieważne. Warunki Sprzedaży zawarte w niniejszym dokumencie, fakturach firmy YEKETAZ lub w jakiejkolwiek innej dokumentacji, będą warunkami regulującymi i klient musi wyrazić na nie zgodę. Wcześniejsza współpraca pomiędzy stronami ani uprzednie praktyki handlowe, nie będą istotne przy określaniu niniejszych Warunków Sprzedaży, zleceniach zakupu lub związanych z nim faktur.

 1. Polityka refundacji

3.1 Usługi

 • YEKETAZ Corporation nie oferuje zwrotu kosztów za wykonaną pracę lub świadczone usługi, chyba, że w umowie (umowach) regulującej postanowiono inaczej.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności za problemy związane z Internetem

Twoje połączenie internetowe wymaga usługi dostępu od lokalnego dostawcy Internetu. W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat łączności, skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

 • Ani firma YEKETAZ Corporation, ani jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone zyski, kradzieże, informacje osobiste lub rozliczeniowe, które są przekazywane za pośrednictwem serwisu, a także inne istotne, wyjątkowe, pośrednie lub bezpośrednie szkody, nawet, jeśli zostaliśmy wcześniej poinformowani o możliwości ich wystąpienia, oraz jakiekolwiek roszczenia ze strony osób trzecich.

 • Ani firma YEKETAZ Corporation, ani jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za produkty, które nie są gotowe do użycia, a także za utracone, zniszczone lub uszkodzone dane oraz oprogramowanie służące do świadczenia usług przez osoby trzecie.

 • Klient wyraża zgodę, że ani YEKETAZ Corporation ani jej partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody przekraczające kwotę zapłaconą przez klienta za produkt/y lub usługę/i, które są powodem roszczenia.

 1. Płatność

 • Projekt Yeketaz zaczyna się od depozytu w wysokości 50%. Po podpisaniu projektu i przed przystąpieniem do programowania, pobieramy kolejne 25%. Po skończeniu projektu i wypełnieniu naszego zadania, pobieramy ostatnie 25%, a następnie ustalony zostaje termin uruchomienia Twojej strony internetowej. W stosownych przypadkach, opłaty za hosting oraz rejestrację nazwy domeny muszą być opłacane co miesiąc.

 • Dodatkowe usługi podlegają dodatkowym opłatom, poprzez opłatę za usługę lub stawkę godzinową. Jeśli klienci wymagają dodatkowych usług, odpowiednia opłata doliczona zostaje do ich faktury i, co za tym idzie, zostaną oni nią dodatkowo obciążeni. 

 • Opóźnienia w realizacji projektu mogą nastąpić, gdy:

 1. Występuje opóźnienie w jakichkolwiek płatnościach

 2. Klient prosi o dalsze zmiany w wyglądzie, strukturze lub treści projektu

 3. Klient kupuje dodatkową usługę związaną z projektem

 4. Istnieje opóźnienie w otrzymaniu jakichkolwiek materiałów od klienta

 • Szacunki dotyczące ram czasowych są przybliżone i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, według uznania W dowolnym momencie oraz według własnego uznania, YEKETAZ może również zdecydować o zawieszeniu projektu.

 • Usługi lub części usług (tj. elementy projektu), które zostały zatwierdzone przez klienta uważane są za usługi, z których klient jest w 100% zadowolony. Wszelkie dalsze prace nad tymi usługami (elementami projektu) będą odpowiednio zafakturowane.

 • Jeśli nie określono inaczej, wszystkie statusy projektu są oznaczone, jako “zakończone” po upływie trzech miesięcy (liczonych od daty pierwszej płatności). Oznacza to, że nie zostanie podjęta żadna dodatkowa praca i nie będzie świadczona żadna usługa w ramach tego projektu. Nie dotyczy to usług hostingowych ani rejestracji nazwy domeny, które dostarczane są niezależnie od statusu projektu i tylko wedle płatności klienta.

 • Przetwarzanie danych kart kredytowych 

Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa, firma YEKETAZ zawsze:

 • Zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymuje dokładność danych oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie informacji poprzez odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji zgromadzonych w sieci i poza nią.

 • Korzysta z usług wiarygodnych firm zewnętrznych celem zarządzania informacjami o kartach kredytowych, a także z zabezpieczonych szyfrowań bramek płatniczych na stronach internetowych swoich klientów. Firmy takie pobierają opłaty za transakcję i/lub pobierają opłaty miesięczne, za które odpowiada klient. Większość takich firm oferuje różne plany opłat, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta, w zależności od ilości dokonywanych przez niego transakcji internetowych.

 • Wszystkie ceny pojawiające się w na tej stronie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Są to tylko ceny informacyjne, a firma YEKETAZ nie jest zobowiązana do ich przestrzenia.

Aby zapewnić najwyższą jakość usług i wygodne korzystanie z serwisu, używamy informacji zapisanych w przeglądarce za pomocą plików cookies (pol.: ciasteczek). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. W każdej chwili możesz je zablokować korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.